Câu hỏi C2 trang 51 Vật Lý 11 Bài 9

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu hỏi C2 trang 51 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Từ công thức: UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ= IRNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ= ℰ -Hắn, hiệu điện thế U giữa hai đầu nguồn điện bằng suất điện động ℰ của nó trong những trường hợp nào?

Câu trả lời

-Lúc điện trở trong của bộ nguồn bằng ko (r = 0);

-Lúc cường độ dòng điện trong mạch bằng ko (I = 0) nếu điện trở ngoài RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ rất lớn.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C2 trang 51 Vật Lý 11 Bài 9

Video về: Câu hỏi C2 trang 51 Vật Lý 11 Bài 9

Wiki về Câu hỏi C2 trang 51 Vật Lý 11 Bài 9

Câu hỏi C2 trang 51 Vật Lý 11 Bài 9 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu hỏi C2 trang 51 SGK Vật Lý 11 Bài 9

Từ công thức: UNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ= IRNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ= ℰ -Hắn, hiệu điện thế U giữa hai đầu nguồn điện bằng suất điện động ℰ của nó trong những trường hợp nào?

Câu trả lời

-Lúc điện trở trong của bộ nguồn bằng ko (r = 0);

-Lúc cường độ dòng điện trong mạch bằng ko (I = 0) nếu điện trở ngoài RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ rất lớn.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận