Câu hỏi C1 trang 86 Vật Lý 10 Bài 15

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Câu hỏi C1 trang 86 SGK Vật Lý 10 Bài 15

Vận dụng định luật II Newton cho mỗi trục tọa độ để tìm gia tốc ax, ay của 2 chuyển động thành phần. Liên kết với các điều kiện lúc đầu về véc tơ vận tốc tức thời (vcon bòoy), xác định tính chất của từng chuyển động thành phần.

Câu trả lời

Theo chiều ngang

=> mx chuyển động thẳng đều vcon bò = vo.

Chiều dọc.

Các vật thể chỉ chịu tác động của trọng lựcNên:

Sgk Vật Lý 10: Câu C1 trang 86 SGK Vật Lý 10 Bài 15 |  Giải bài tập Vật lý 10

Vì vậy, my rơi tự do với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu Voy = 0.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C1 trang 86 Vật Lý 10 Bài 15

Video về: Câu hỏi C1 trang 86 Vật Lý 10 Bài 15

Wiki về Câu hỏi C1 trang 86 Vật Lý 10 Bài 15

Câu hỏi C1 trang 86 Vật Lý 10 Bài 15 -

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Câu hỏi C1 trang 86 SGK Vật Lý 10 Bài 15

Vận dụng định luật II Newton cho mỗi trục tọa độ để tìm gia tốc ax, ay của 2 chuyển động thành phần. Liên kết với các điều kiện lúc đầu về véc tơ vận tốc tức thời (vcon bòoy), xác định tính chất của từng chuyển động thành phần.

Câu trả lời

Theo chiều ngang

=> mx chuyển động thẳng đều vcon bò = vo.

Chiều dọc.

Các vật thể chỉ chịu tác động của trọng lựcNên:

Sgk Vật Lý 10: Câu C1 trang 86 SGK Vật Lý 10 Bài 15 |  Giải bài tập Vật lý 10

Vì vậy, my rơi tự do với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu Voy = 0.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 5 trang 91 SGK Vật lý 12

Viết một bình luận