Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 14

Bài 14: Lực hướng tâm

Câu hỏi C1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Bài 14

a) Lực nào gây ra gia tốc hướng tâm của vật?

b) Vì sao lúc bàn quay tới một véc tơ vận tốc tức thời nhất mực thì vật văng ra khỏi mặt bàn?

Câu trả lời

a) Lực lôi cuốn gây ra gia tốc hướng tâm cho các vệ tinh và hành tinh chuyển động quanh Trái đất và quanh Mặt trời. Trong một số trường hợp, lực ma sát nghỉ sẽ nhập vai trò là lực hướng tâm.

b) Nếu bàn quay nhanh dần đều với một vận tốc nhất mực thì độ lớn của lực ma sát nghỉ cực đại sẽ nhỏ hơn độ lớn của lực hướng tâm cần thiết. Vì vậy vật trượt trên bàn ra xa tâm quay và bị văng ra ngoài.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 14

Video về: Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 14

Wiki về Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 14

Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 14 -

Bài 14: Lực hướng tâm

Câu hỏi C1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Bài 14

a) Lực nào gây ra gia tốc hướng tâm của vật?

b) Vì sao lúc bàn quay tới một véc tơ vận tốc tức thời nhất mực thì vật văng ra khỏi mặt bàn?

Câu trả lời

a) Lực lôi cuốn gây ra gia tốc hướng tâm cho các vệ tinh và hành tinh chuyển động quanh Trái đất và quanh Mặt trời. Trong một số trường hợp, lực ma sát nghỉ sẽ nhập vai trò là lực hướng tâm.

b) Nếu bàn quay nhanh dần đều với một vận tốc nhất mực thì độ lớn của lực ma sát nghỉ cực đại sẽ nhỏ hơn độ lớn của lực hướng tâm cần thiết. Vì vậy vật trượt trên bàn ra xa tâm quay và bị văng ra ngoài.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận