Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 13

Bài 13: Ma sát

Câu hỏi C1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Bài 13

Độ lớn của lực ma sát trượt sẽ phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

– Diện tích xúc tiếp của khúc gỗ với mặt bàn.

– Vận tốc của nhật ký.

– Áp suất tác dụng lên bề mặt xúc tiếp.

– Thực chất và điều kiện của bề mặt (độ nhám, nhám, khô, …) của các bề mặt xúc tiếp.

Tôi nỗ lực đưa ra các kế hoạch rà soát, trong đó mỗi lần chỉ thay đổi 1 yếu tố còn các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.


Câu trả lời

Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào: độ lớn của lực ép, vào vật liệu, thực chất và điều kiện bề mặt.

Kế hoạch thử nghiệm để xác minh:

+ Thay đổi diện tích xúc tiếp của khúc gỗ với mặt bàn, kéo chuyển động thẳng đều, lực kế chỉ (Flk = Fđh) độ lớn của lực đàn hồi ko phụ thuộc vào diện tích mặt xúc tiếp …

+ Tăng áp suất bằng cách tăng khối lượng của khúc gỗ

+ Thay đổi tình trạng bề mặt xúc tiếp cho thấy Fdh phụ thuộc vào độ nhám, độ sạch, độ khô của vật liệu …

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 13

Video về: Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 13

Wiki về Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 13

Câu hỏi C1 trang 75 Vật Lý 10 Bài 13 -

Bài 13: Ma sát

Câu hỏi C1 trang 75 SGK Vật Lý 10 Bài 13

Độ lớn của lực ma sát trượt sẽ phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- Diện tích xúc tiếp của khúc gỗ với mặt bàn.

- Vận tốc của nhật ký.

- Áp suất tác dụng lên bề mặt xúc tiếp.

- Thực chất và điều kiện của bề mặt (độ nhám, nhám, khô, ...) của các bề mặt xúc tiếp.

Tôi nỗ lực đưa ra các kế hoạch rà soát, trong đó mỗi lần chỉ thay đổi 1 yếu tố còn các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.


Câu trả lời

Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào: độ lớn của lực ép, vào vật liệu, thực chất và điều kiện bề mặt.

Kế hoạch thử nghiệm để xác minh:

+ Thay đổi diện tích xúc tiếp của khúc gỗ với mặt bàn, kéo chuyển động thẳng đều, lực kế chỉ (Flk = Fđh) độ lớn của lực đàn hồi ko phụ thuộc vào diện tích mặt xúc tiếp ...

+ Tăng áp suất bằng cách tăng khối lượng của khúc gỗ

+ Thay đổi tình trạng bề mặt xúc tiếp cho thấy Fdh phụ thuộc vào độ nhám, độ sạch, độ khô của vật liệu ...

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận