Câu hỏi C1 trang 55 Vật Lý 11 Bài 10

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Câu hỏi C1 trang 55 SGK Vật Lý 11 Bài 10

Viết biểu thức liên hệ giữa suất điện động ξ với cường độ dòng điện I và các điện trở r, R, R1 của đoạn mạch kín.

Câu trả lời

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch:


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi C1 trang 55 Vật Lý 11 Bài 10

Video về: Câu hỏi C1 trang 55 Vật Lý 11 Bài 10

Wiki về Câu hỏi C1 trang 55 Vật Lý 11 Bài 10

Câu hỏi C1 trang 55 Vật Lý 11 Bài 10 -

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Câu hỏi C1 trang 55 SGK Vật Lý 11 Bài 10

Viết biểu thức liên hệ giữa suất điện động ξ với cường độ dòng điện I và các điện trở r, R, R1 của đoạn mạch kín.

Câu trả lời

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch:


Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận