Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Câu hỏi C1 trang 54 SGK Vật Lý 10 Bài 9

Vật nào tác dụng vào cung làm cho cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào Mũi tên để làm cho mũi tên bay lên (Hình 9.1)?

Câu trả lời

Lực kéo của tay làm cho dây cung bị biến dạng và dây đàn bị căng ra.

Lực căng của dây cung (lực đàn hồi) làm cho mũi tên bay.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Video về: Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Wiki về Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9

Câu hỏi C1 trang 54 Vật Lý 10 Bài 9 -

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Câu hỏi C1 trang 54 SGK Vật Lý 10 Bài 9

Vật nào tác dụng vào cung làm cho cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào Mũi tên để làm cho mũi tên bay lên (Hình 9.1)?

Câu trả lời

Lực kéo của tay làm cho dây cung bị biến dạng và dây đàn bị căng ra.

Lực căng của dây cung (lực đàn hồi) làm cho mũi tên bay.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận