Câu hỏi C1 trang 40 Vật Lý 10 Bài 7

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Câu hỏi C1 trang 40 SGK Vật Lý 10 Bài 7

Bạn có thể cho tôi biết trị giá nhiệt độ ngay trên nhiệt kế trong hình 7.1 là bao nhiêu ko?

Câu trả lời

Trị giá nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế hình 7.1 là 33 độ. Xem xét nhiệt kế sẽ sai số 1 độ nên chúng ta chỉ xác định được nhiệt độ đọc được trong vòng 32 độ tới 33 độ, phần lẻ ko đọc được nhưng mà do vạch báo gần vạch 33 . độ, do đó kết quả đọc và ghi là 33 độ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 7. Sai số lúc đo các đại lượng vật lý

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C1 trang 40 Vật Lý 10 Bài 7

Video về: Câu hỏi C1 trang 40 Vật Lý 10 Bài 7

Wiki về Câu hỏi C1 trang 40 Vật Lý 10 Bài 7

Câu hỏi C1 trang 40 Vật Lý 10 Bài 7 -

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Câu hỏi C1 trang 40 SGK Vật Lý 10 Bài 7

Bạn có thể cho tôi biết trị giá nhiệt độ ngay trên nhiệt kế trong hình 7.1 là bao nhiêu ko?

Câu trả lời

Trị giá nhiệt độ chỉ trên nhiệt kế hình 7.1 là 33 độ. Xem xét nhiệt kế sẽ sai số 1 độ nên chúng ta chỉ xác định được nhiệt độ đọc được trong vòng 32 độ tới 33 độ, phần lẻ ko đọc được nhưng mà do vạch báo gần vạch 33 . độ, do đó kết quả đọc và ghi là 33 độ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 7. Sai số lúc đo các đại lượng vật lý

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận