Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22

Bài 22: Động lượng

Câu hỏi C1 trang 117 SGK Vật Lý 10 Bài 22

Chứng minh rằng mômen của ngẫu lực ko phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Câu trả lời

Gọi O ‘là một vị trí bất kỳ của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực, ta luôn có:

Mômen ngẫu lực: M ‘= FTrước tiênd ‘Trước tiên + F2d ‘2 = F (d ‘Trước tiên + d ‘2) = F. d ​​(1)

d là khoảng cách giữa hai giá đỡ của hai lực, d ko phụ thuộc vào vị trí O của trục quay.

Xét trục quay đi qua O, mômen của ngẫu lực lúc này là:


M = FTrước tiêndTrước tiên + F2d2 = F (dTrước tiên + d2) = Fd (2)

Từ (1) và (2) → M = M ‘→ momen lực ko phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa momen (đpcm).

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22

Video về: Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22

Wiki về Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22

Câu hỏi C1 trang 117 Vật Lý 10 Bài 22 -

Bài 22: Động lượng

Câu hỏi C1 trang 117 SGK Vật Lý 10 Bài 22

Chứng minh rằng mômen của ngẫu lực ko phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Câu trả lời

Gọi O 'là một vị trí bất kỳ của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực, ta luôn có:

Mômen ngẫu lực: M '= FTrước tiênd 'Trước tiên + F2d '2 = F (d 'Trước tiên + d '2) = F. d ​​(1)

d là khoảng cách giữa hai giá đỡ của hai lực, d ko phụ thuộc vào vị trí O của trục quay.

Xét trục quay đi qua O, mômen của ngẫu lực lúc này là:


M = FTrước tiêndTrước tiên + F2d2 = F (dTrước tiên + d2) = Fd (2)

Từ (1) và (2) → M = M '→ momen lực ko phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa momen (đpcm).

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận