Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11

Thẩm định cuối năm

Câu 9 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu khái niệm cấp số cộng và công thức tính tổng của n số hạng trước hết của một số ko đổi d.

Câu trả lời

+ Khái niệm: một cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó từ số hạng thứ hai lấy mỗi số hạng bằng số hạng liền trước nó cùng với một số ko đổi d.

Số d được gọi là hiệu công của cấp số cộng.

(uN): un + 1 = uN + d

+ Tổng của n số hạng trước hết của CSC:


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 9 trang 178 SGK Đại số 11 -

Thẩm định cuối năm

Câu 9 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu khái niệm cấp số cộng và công thức tính tổng của n số hạng trước hết của một số ko đổi d.

Câu trả lời

+ Khái niệm: một cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó từ số hạng thứ hai lấy mỗi số hạng bằng số hạng liền trước nó cùng với một số ko đổi d.

Số d được gọi là hiệu công của cấp số cộng.

(uN): un + 1 = uN + d

+ Tổng của n số hạng trước hết của CSC:


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận