Câu hỏi 8 trang 65 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Logarit

Câu 8 trang 65 SGK Toán 12 Tập 3

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính logmộtBlogca, nhật kýcb.

Tìm mối quan hệ giữa ba kết quả.

Câu trả lời:

khúc gỗmộtb = log464 = nhật ký443 = 3.

khúc gỗca = nhật ký24 = 2.

khúc gỗcb = log264 = nhật ký226 = 6.


3,2 = 6

Vì vậy, đăng nhậpcb = logcmột. khúc gỗmộtb

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 8 trang 65 Toán 12 Giải tích Bài 3

Video về: Câu hỏi 8 trang 65 Toán 12 Giải tích Bài 3

Wiki về Câu hỏi 8 trang 65 Toán 12 Giải tích Bài 3

Câu hỏi 8 trang 65 Toán 12 Giải tích Bài 3 -

Bài 3: Logarit

Câu 8 trang 65 SGK Toán 12 Tập 3

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính logmộtBlogca, nhật kýcb.

Tìm mối quan hệ giữa ba kết quả.

Câu trả lời:

khúc gỗmộtb = log464 = nhật ký443 = 3.

khúc gỗca = nhật ký24 = 2.

khúc gỗcb = log264 = nhật ký226 = 6.


3,2 = 6

Vì vậy, đăng nhậpcb = logcmột. khúc gỗmộtb

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Phân tích 4 câu thơ đầu bài Thương vợ

Viết một bình luận