Câu hỏi 6 trang 64 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Logarit

Câu 6 trang 64 SGK Toán 12 Bài 3

Tính toán

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng công thức logarit của một tích: logmộtbTrước nhất+ nhật kýmộtb2+… + Nhật kýmộtbN = nhật kýmột(bTrước nhấtb2… BN)


Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 6 trang 64 Toán 12 Giải tích Bài 3

Video về: Câu hỏi 6 trang 64 Toán 12 Giải tích Bài 3

Wiki về Câu hỏi 6 trang 64 Toán 12 Giải tích Bài 3

Câu hỏi 6 trang 64 Toán 12 Giải tích Bài 3 -

Bài 3: Logarit

Câu 6 trang 64 SGK Toán 12 Bài 3

Tính toán

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng công thức logarit của một tích: logmộtbTrước nhất+ nhật kýmộtb2+… + Nhật kýmộtbN = nhật kýmột(bTrước nhấtb2… BN)


Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận