Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 6 trang 161 SGK Toán 11 Đại số 2

Constan là một hàm hợp của hàm nào?

Câu trả lời

Hàm số trên là hàm hợp của y = u với u = x2 + x + 1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2

Video về: Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2

Wiki về Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu hỏi 6 trang 161 Toán 11 Đại số Bài 2 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 6 trang 161 SGK Toán 11 Đại số 2

Constan là một hàm hợp của hàm nào?

Câu trả lời

Hàm số trên là hàm hợp của y = u với u = x2 + x + 1

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận