Câu hỏi 6 trang 153 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 6 trang 153 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Theo khái niệm, hãy tính đạo hàm của các hàm số:

a) f (x) = x2 tại điểm x bất kỳ;

b) g (x) = 1 / x tại điểm bất kỳ x ≠ 0

Câu trả lời

Hướng dẫn

– Tính Δy theo Δx.


– Tính tỷ số và

– Tính toán các giới hạn


và kết luận.

a) Giả sử Δx là số gia của đối số tại bất kỳ xo nào. Chúng ta có:

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 6 trang 153 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

b) Giả sử Δx là số gia của đối số tại bất kỳ xo nào. Chúng ta có:

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 6 trang 153 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 6 trang 153 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 6 trang 153 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 6 trang 153 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 6 trang 153 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 6 trang 153 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Theo khái niệm, hãy tính đạo hàm của các hàm số:

a) f (x) = x2 tại điểm x bất kỳ;

b) g (x) = 1 / x tại điểm bất kỳ x ≠ 0

Câu trả lời

Hướng dẫn

- Tính Δy theo Δx.


- Tính tỷ số và

- Tính toán các giới hạn


và kết luận.

a) Giả sử Δx là số gia của đối số tại bất kỳ xo nào. Chúng ta có:

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 6 trang 153 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

b) Giả sử Δx là số gia của đối số tại bất kỳ xo nào. Chúng ta có:

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 6 trang 153 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận