Câu hỏi 5 trang 178 SGK Đại số 11

Giám định cuối năm

Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức tính số chập k của n phần tử, công thức tính số chập k của n phần tử. Ví dụ.

Câu trả lời

+ Số chập k của n phần tử:

+ Số tổ hợp chập k của n phần tử:+ Ví dụ:

– Số chập 3 của 5: Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

– Số chập 3 của 5: Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

– Chọn tình cờ 5 bông hoa từ 8 bông hoa không giống nhau để cắm vào 5 lọ không giống nhau:

Đúng Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11 cách chọn.

– Chọn tình cờ 5 bông hoa trong số 8 bông hoa không giống nhau.

Đúng Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11 cách chọn.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 5 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 5 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 5 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 5 trang 178 SGK Đại số 11 -

Giám định cuối năm

Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức tính số chập k của n phần tử, công thức tính số chập k của n phần tử. Ví dụ.

Câu trả lời

+ Số chập k của n phần tử:

+ Số tổ hợp chập k của n phần tử:+ Ví dụ:

- Số chập 3 của 5: Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

- Số chập 3 của 5: Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

- Chọn tình cờ 5 bông hoa từ 8 bông hoa không giống nhau để cắm vào 5 lọ không giống nhau:

Đúng Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11 cách chọn.

- Chọn tình cờ 5 bông hoa trong số 8 bông hoa không giống nhau.

Đúng Giải Toán 11: Câu 5 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11 cách chọn.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận