Câu hỏi 5 trang 160 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 5 trang 160 SGK Toán 11 Đại số 2

Hãy chứng minh các công thức trên và cho ví dụ minh họa.

Câu trả lời

– Nếu k là hằng số thì (ku) ‘= ku’

Thật vậy, ta có: (ku) ‘= k’u + ku’ = 0.u + ku ‘= ku’

Vì đạo hàm của một hàm hằng là 0


Thật vậy, chúng tôi có:


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 5 trang 160 Toán 11 Đại số Bài 2

Video về: Câu hỏi 5 trang 160 Toán 11 Đại số Bài 2

Wiki về Câu hỏi 5 trang 160 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu hỏi 5 trang 160 Toán 11 Đại số Bài 2 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 5 trang 160 SGK Toán 11 Đại số 2

Hãy chứng minh các công thức trên và cho ví dụ minh họa.

Câu trả lời

- Nếu k là hằng số thì (ku) '= ku'

Thật vậy, ta có: (ku) '= k'u + ku' = 0.u + ku '= ku'

Vì đạo hàm của một hàm hằng là 0


Thật vậy, chúng tôi có:


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận