Câu hỏi 5 trang 110 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Tích phân

Câu 5 trang 110 SGK Toán 12 Bài 2:

a) Tính (x + 1) exdx sử dụng phương pháp nguyên thủy từng phần.

b) Từ đó tính

Câu trả lời:


­

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 5 trang 110 Toán 12 Giải tích Bài 2

Video về: Câu hỏi 5 trang 110 Toán 12 Giải tích Bài 2

Wiki về Câu hỏi 5 trang 110 Toán 12 Giải tích Bài 2

Câu hỏi 5 trang 110 Toán 12 Giải tích Bài 2 -

Bài 2: Tích phân

Câu 5 trang 110 SGK Toán 12 Bài 2:

a) Tính (x + 1) exdx sử dụng phương pháp nguyên thủy từng phần.

b) Từ đó tính

Câu trả lời:


­

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận