Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 5 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Chứng minh rằng trong tàu vũ trụ chỉ chịu tác dụng của lực quyến rũ của các thiên thể và ko có lực nào khác tác dụng lên chúng thì xảy ra hiện tượng trọng lượng.

Câu trả lời:

Con tàu và mọi thứ trong nó luôn chịu tác dụng của lực quyến rũ của các thiên thể, và lực này làm cho con tàu và mọi thứ trong nó đồng thời tăng tốc:

Mặt khác, mỗi vật trong tàu đều chịu tác dụng của lực quán tính:Do đó, trọng lực của mỗi vật trong tàu là:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Câu 5 trang 102 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Vì vậy khối lượng của mỗi vật cũng bằng ko.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu hỏi 5 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 5 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Chứng minh rằng trong tàu vũ trụ chỉ chịu tác dụng của lực quyến rũ của các thiên thể và ko có lực nào khác tác dụng lên chúng thì xảy ra hiện tượng trọng lượng.

Câu trả lời:

Con tàu và mọi thứ trong nó luôn chịu tác dụng của lực quyến rũ của các thiên thể, và lực này làm cho con tàu và mọi thứ trong nó đồng thời tăng tốc:

Mặt khác, mỗi vật trong tàu đều chịu tác dụng của lực quán tính:Do đó, trọng lực của mỗi vật trong tàu là:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Câu 5 trang 102 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Vì vậy khối lượng của mỗi vật cũng bằng ko.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12

Viết một bình luận