Câu hỏi 4 trang 82 Toán 12 Giải tích Bài 5

Bài 5: Phương trình mũ và lôgarit

Câu 4 trang 82 SGK Toán 12 Bài 5:

Đối với nhật ký phương trình3x + nhật ký9x = 6. Đưa logarit ở vế trái về cùng một cơ số.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng lý thuyết


khúc gỗ9x = log32x = khúc gỗ3x. Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình:

khúc gỗ3x + khúc gỗ3x = 6.


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 82 Toán 12 Giải tích Bài 5

Video về: Câu hỏi 4 trang 82 Toán 12 Giải tích Bài 5

Wiki về Câu hỏi 4 trang 82 Toán 12 Giải tích Bài 5

Câu hỏi 4 trang 82 Toán 12 Giải tích Bài 5 -

Bài 5: Phương trình mũ và lôgarit

Câu 4 trang 82 SGK Toán 12 Bài 5:

Đối với nhật ký phương trình3x + nhật ký9x = 6. Đưa logarit ở vế trái về cùng một cơ số.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng lý thuyết


khúc gỗ9x = log32x = khúc gỗ3x. Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình:

khúc gỗ3x + khúc gỗ3x = 6.


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận