Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1

Bài 1: Cấp số nhân

Câu 4 trang 54 SGK Toán 12 Bài 1:

Hãy nhớ lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Câu trả lời:

Tính chất đồng đẳng

1, am. mộtN = a(m + n)

2 am : mộtN = a(mn) (m ≥ n).

3, (am)N = amn


4.

5, (ab)m = am.bm

Tính chất bất đồng đẳng

Đối với a> 1 thì am > aN ⇔m> n.

Với 0 m> aN m

0 m> bm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1

Video về: Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1

Wiki về Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1

Câu hỏi 4 trang 54 Toán 12 Giải tích Bài 1 -

Bài 1: Cấp số nhân

Câu 4 trang 54 SGK Toán 12 Bài 1:

Hãy nhớ lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Câu trả lời:

Tính chất đồng đẳng

1, am. mộtN = a(m + n)

2 am : mộtN = a(mn) (m ≥ n).

3, (am)N = amn


4.

5, (ab)m = am.bm

Tính chất bất đồng đẳng

Đối với a> 1 thì am > aN ⇔m> n.

Với 0 m> aN m

0 m> bm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ gì?

Viết một bình luận