Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11

Thẩm định cuối năm

Câu 4 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức tính số hoán vị của tập trung n phần tử (n> 1). Cho một ví dụ.

Câu trả lời

Cho một tập trung A gồm n phần tử.

Mỗi hoán vị của A là kết quả sắp xếp trật tự n phần tử của tập A.

+ Số hoán vị: PN = n! = 1.2.3.4.5… .n.

Ví dụ: Số các hoán vị của tập trung có 6 phần tử là: P6 = 6! = 720.


Số hoán vị của bộ ba phần tử là: P3 = 6.

Nhìn thấy tất cả GỖToán 11: Ôn tập cuối năm.m

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 4 trang 178 SGK Đại số 11 -

Thẩm định cuối năm

Câu 4 trang 178 SGK Đại số 11

Viết công thức tính số hoán vị của tập trung n phần tử (n> 1). Cho một ví dụ.

Câu trả lời

Cho một tập trung A gồm n phần tử.

Mỗi hoán vị của A là kết quả sắp xếp trật tự n phần tử của tập A.

+ Số hoán vị: PN = n! = 1.2.3.4.5… .n.

Ví dụ: Số các hoán vị của tập trung có 6 phần tử là: P6 = 6! = 720.


Số hoán vị của bộ ba phần tử là: P3 = 6.

Nhìn thấy tất cả GỖToán 11: Ôn tập cuối năm.m

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Lập dàn ý phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi (hay nhất)

Viết một bình luận