Câu hỏi 4 trang 167 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Câu 4 trang 167 SGK Toán 11 Đại số 3

Tính đạo hàm của hàm số: y = tan (π / 2 – x) với x ≠ kπ, k ∈ Z.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp và công thức tính đạo hàm của hàm số lượng giác.

Đặt u = π / 2 – x thì u ‘= -1.


Do cos (π / 2-x) = sinx.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 167 Toán 11 Đại số Bài 3

Video về: Câu hỏi 4 trang 167 Toán 11 Đại số Bài 3

Wiki về Câu hỏi 4 trang 167 Toán 11 Đại số Bài 3

Câu hỏi 4 trang 167 Toán 11 Đại số Bài 3 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Câu 4 trang 167 SGK Toán 11 Đại số 3

Tính đạo hàm của hàm số: y = tan (π / 2 - x) với x ≠ kπ, k ∈ Z.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp và công thức tính đạo hàm của hàm số lượng giác.

Đặt u = π / 2 - x thì u '= -1.


Do cos (π / 2-x) = sinx.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận