Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 4 trang 159 SGK Toán 11 Đại số 2

Vận dụng các công thức trong Định lý 3, tính đạo hàm của các hàm số

y = 5x3 – 2x5; y = -x3√x.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các công thức để tính đạo hàm y = xN và hàm y = x

(1) y ‘= (5x3 – 2x5 ) ‘= (5x3 ) ‘- (2x5 ) ‘


= (5′.x3 + 5 (x3 ) ‘) – (2′.x5 + 2. (x5 ) ‘)

= (0.x3 + 5,3x2 ) – (0,x5 + 2,5x4 )

= (0 + 15x2 ) – (0 + 10x4 )

= 15x2 – 10x4

(2) y ‘= (-x3x) ‘

= (-x3 ) ‘. √x + (-x3 ). (√x) ‘

= -3x2.√x – x3 .1 / (2√x)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2

Video về: Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2

Wiki về Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu hỏi 4 trang 159 Toán 11 Đại số Bài 2 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 4 trang 159 SGK Toán 11 Đại số 2

Vận dụng các công thức trong Định lý 3, tính đạo hàm của các hàm số

y = 5x3 - 2x5; y = -x3√x.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các công thức để tính đạo hàm y = xN và hàm y = x

(1) y '= (5x3 - 2x5 ) '= (5x3 ) '- (2x5 ) '


= (5′.x3 + 5 (x3 ) ') - (2′.x5 + 2. (x5 ) ')

= (0.x3 + 5,3x2 ) - (0,x5 + 2,5x4 )

= (0 + 15x2 ) - (0 + 10x4 )

= 15x2 - 10x4

(2) y '= (-x3x) '

= (-x3 ) '. √x + (-x3 ). (√x) '

= -3x2.√x - x3 .1 / (2√x)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận