Câu hỏi 4 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 4 trang 152 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo (xo; yo) và có hệ số góc k

Câu trả lời

y = k (x – xo) + yo hoặc y = kx + (–kxo + yo)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 4 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 4 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 4 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 4 trang 152 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo (xo; yo) và có hệ số góc k

Câu trả lời

y = k (x - xo) + yo hoặc y = kx + (–kxo + yo)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận