Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 4 trang 139 SGK Toán 11 Đại số 3

Tìm hai số a và b thỏa mãn 1

Câu trả lời

Hướng dẫn

Chọn hai trị giá bất kỳ trong vòng (1, 2) và rà soát tích của hai trị giá của chúng, nếu kết quả nhỏ hơn 0 thì đó là hai điểm cần tìm.

Chúng ta có:


y = f (x) là hàm đa thức liên tục trên R.

Vậy f (x) liên tục trên


Từ đó suy ra rằng phương trình f (x) = 0 có ít nhất một nghiệm xo (0; 2)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3

Video về: Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3

Wiki về Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3

Câu hỏi 4 trang 139 Toán 11 Đại số Bài 3 -

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 4 trang 139 SGK Toán 11 Đại số 3

Tìm hai số a và b thỏa mãn 1

Câu trả lời

Hướng dẫn

Chọn hai trị giá bất kỳ trong vòng (1, 2) và rà soát tích của hai trị giá của chúng, nếu kết quả nhỏ hơn 0 thì đó là hai điểm cần tìm.

Chúng ta có:


y = f (x) là hàm đa thức liên tục trên R.

Vậy f (x) liên tục trên


Từ đó suy ra rằng phương trình f (x) = 0 có ít nhất một nghiệm xo (0; 2)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận