Câu hỏi 4 trang 135 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 29: Mômen lực. Điều kiện thăng bằng đối với vật cứng có trục quay cố định

Câu 4 (trang 135 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Chứng tỏ rằng mômen của một ngẫu lực bằng tổng đại số của mỗi kết quả của mômen trở lại một trục bất kỳ vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.

Câu trả lời:

Coi ngẫu lực tác dụng lên vật có trục quay O bất kỳ:

Mômen của lực FTrước tiên làmTrước tiên = FTrước tiên.dTrước tiên (Trước tiên)

Mômen của lực F2 làm2 = F2.d2 (2)


Theo khái niệm mômen của ngẫu lực là: M = Fd (3)

Từ (1) và (2) ta có:

Tổng mômen của hai lực FTrước tiênvà F2 được:

Hoa KỳTrước tiên + US2 = FTrước tiên.dTrước tiên + F2.d2

Vì FTrước tiên = F2 và dTrước tiên + d2 = d vậy USTrước tiên + US2 = F (dTrước tiên + d2) = Fd (4)

Từ (2) và (4) cho thấy mômen của một ngẫu lực bằng tổng đại số các mômen của mỗi lực tạo thành mômen và khoảng cách giữa hai lực.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu hỏi 4 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu hỏi 4 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu hỏi 4 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 29: Mômen lực. Điều kiện thăng bằng đối với vật cứng có trục quay cố định

Câu 4 (trang 135 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Chứng tỏ rằng mômen của một ngẫu lực bằng tổng đại số của mỗi kết quả của mômen trở lại một trục bất kỳ vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.

Câu trả lời:

Coi ngẫu lực tác dụng lên vật có trục quay O bất kỳ:

Mômen của lực FTrước tiên làmTrước tiên = FTrước tiên.dTrước tiên (Trước tiên)

Mômen của lực F2 làm2 = F2.d2 (2)


Theo khái niệm mômen của ngẫu lực là: M = Fd (3)

Từ (1) và (2) ta có:

Tổng mômen của hai lực FTrước tiênvà F2 được:

Hoa KỳTrước tiên + US2 = FTrước tiên.dTrước tiên + F2.d2

Vì FTrước tiên = F2 và dTrước tiên + d2 = d vậy USTrước tiên + US2 = F (dTrước tiên + d2) = Fd (4)

Từ (2) và (4) cho thấy mômen của một ngẫu lực bằng tổng đại số các mômen của mỗi lực tạo thành mômen và khoảng cách giữa hai lực.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận