Câu hỏi 4 trang 108 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Tích phân

Câu 4 trang 108 SGK Toán 12 Bài 2:

Đối với tích phân

1. Tính I theo triển khai (2x + 1) 2.

2. Đặt u = 2x + 1. Chuyển đổi biểu thức (2x +1) 2dx thành g (u) du.

3. Tính toán


và so sánh kết quả với I ở câu 1.

Câu trả lời:

Giải vở bài tập Toán 12: Câu 4 trang 108 SGK Toán 12 Tập 2 |  Giải bài tập Toán 12


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 108 Toán 12 Giải tích Bài 2

Video về: Câu hỏi 4 trang 108 Toán 12 Giải tích Bài 2

Wiki về Câu hỏi 4 trang 108 Toán 12 Giải tích Bài 2

Câu hỏi 4 trang 108 Toán 12 Giải tích Bài 2 -

Bài 2: Tích phân

Câu 4 trang 108 SGK Toán 12 Bài 2:

Đối với tích phân

1. Tính I theo triển khai (2x + 1) 2.

2. Đặt u = 2x + 1. Chuyển đổi biểu thức (2x +1) 2dx thành g (u) du.

3. Tính toán


và so sánh kết quả với I ở câu 1.

Câu trả lời:

Giải vở bài tập Toán 12: Câu 4 trang 108 SGK Toán 12 Tập 2 |  Giải bài tập Toán 12


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận