Câu hỏi 4 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 4 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trong thiết bị hình 22.9, nếu hình trụ là lồng có mắt dày và đặt khăn ướt trong lồng, thì lúc lồng quay nhanh, nước sẽ văng ra ngoài. Giảng giải hiện tượng đó. Tìm những ví dụ thực tiễn về loại hiện tượng đó.

Câu trả lời:

Nước bắn ra do quán tính lực ly tâm đủ lớn thắng lực liên kết giữa các phân tử nước và sợi dây vải.

Ví dụ về các ứng dụng thực tiễn: giặt vắt quần áo, bơm ly tâm, đúc ly tâm …

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu hỏi 4 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu hỏi 4 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu hỏi 4 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 4 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trong thiết bị hình 22.9, nếu hình trụ là lồng có mắt dày và đặt khăn ướt trong lồng, thì lúc lồng quay nhanh, nước sẽ văng ra ngoài. Giảng giải hiện tượng đó. Tìm những ví dụ thực tiễn về loại hiện tượng đó.

Câu trả lời:

Nước bắn ra do quán tính lực ly tâm đủ lớn thắng lực liên kết giữa các phân tử nước và sợi dây vải.

Ví dụ về các ứng dụng thực tiễn: giặt vắt quần áo, bơm ly tâm, đúc ly tâm ...

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì

Viết một bình luận