Câu hỏi 4 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 89

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải câu 4 SGK Toán 12 trang 89:

Giải các bất phương trình log(2x + 3)> nhật ký


(3x + 1) (1).

Câu trả lời:

(1) 3x + 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 4 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 89

Video về: Câu hỏi 4 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 89

Wiki về Câu hỏi 4 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 89

Câu hỏi 4 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 89 -

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải câu 4 SGK Toán 12 trang 89:

Giải các bất phương trình log(2x + 3)> nhật ký


(3x + 1) (1).

Câu trả lời:

(1) 3x + 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận