Câu hỏi 3 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Logarit

Câu 3 trang 62 SGK Toán 12 Tập 3

Hãy chứng minh các tính chất trên

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng khái niệm α = logmộtbb = aα

Chúng ta có:


mộtkhúc gỗmộtb = aα với α = logmộtb. Từ khái niệm, chúng ta có mộtα = b nên akhúc gỗmộtb = aα = b.

Đặt nhật kýmộtmộtα = b. Theo khái niệm aα = ab nên α = b. Vì vậy, đăng nhậpmộtmộtα = b = a.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Video về: Câu hỏi 3 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Wiki về Câu hỏi 3 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Câu hỏi 3 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3 -

Bài 3: Logarit

Câu 3 trang 62 SGK Toán 12 Tập 3

Hãy chứng minh các tính chất trên

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng khái niệm α = logmộtbb = aα

Chúng ta có:


mộtkhúc gỗmộtb = aα với α = logmộtb. Từ khái niệm, chúng ta có mộtα = b nên akhúc gỗmộtb = aα = b.

Đặt nhật kýmộtmộtα = b. Theo khái niệm aα = ab nên α = b. Vì vậy, đăng nhậpmộtmộtα = b = a.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận