Câu hỏi 3 trang 58 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Hàm số mũ

Câu 3 trang 58 SGK Toán 12 Bài 2:

Tính đạo hàm của hàm số y = (3x2 – Trước nhất)(-√2).

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng công thức đạo hàm (uα) ′ = Αuα − 1.u ′

y ‘= [(3x2 – 1)(-√2)]’

= -√2. (3x2 – Trước nhất)(-√2-1). (3x2 – Trước nhất)’


= -√2. (3x2 – Trước nhất)(-√2-1).6x

= -6√2 x. (3x2 – Trước nhất)(-√2-1).

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 58 Toán 12 Giải tích Bài 2

Video về: Câu hỏi 3 trang 58 Toán 12 Giải tích Bài 2

Wiki về Câu hỏi 3 trang 58 Toán 12 Giải tích Bài 2

Câu hỏi 3 trang 58 Toán 12 Giải tích Bài 2 -

Bài 2: Hàm số mũ

Câu 3 trang 58 SGK Toán 12 Bài 2:

Tính đạo hàm của hàm số y = (3x2 - Trước nhất)(-√2).

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Sử dụng công thức đạo hàm (uα) ′ = Αuα − 1.u ′

y '= [(3x2 – 1)(-√2)]'

= -√2. (3x2 - Trước nhất)(-√2-1). (3x2 - Trước nhất)'


= -√2. (3x2 - Trước nhất)(-√2-1).6x

= -6√2 x. (3x2 - Trước nhất)(-√2-1).

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận