Câu hỏi 3 trang 178 SGK Đại số 11

Thẩm định cuối năm

Câu 3 trang 178 SGK Đại số 11

Nêu cách giải phương trình lượng giác cơ bản, cách giải phương trình asinx + bcosx = c.

Câu trả lời

a) Cách giải các phương trình lượng giác cơ bản:

+ Phương trình sin x = a.

Nếu | a | > 1 phương trình vô nghiệm.

Nếu | a | ≤ 1 ⇒ tìm một cung α sao cho sin α = a.


Lúc đó phương trình trở thành sin x = sin α

⇒ Phương trình có nghiệm:

+ Phương trình cos x = a.

Nếu | a | > 1 phương trình vô nghiệm.

Nếu | a | ≤ 1 ⇒ tìm một cung α sao cho cos α = a.

Lúc đó phương trình trở thành cos x = cos α.

⇒ Phương trình có một nghiệm là: x = ± α + k2π (k ∈ Z).

+ Phương trình tiếp tuyến x = a.

Tìm một cung α sao cho tan α = a.

Lúc đó phương trình trở thành tan x = tan α.

⇒ Phương trình có một nghiệm x = α + k2π (k ∈ Z).

+ Phương trình cot x = a

Tìm một cung α sao cho cot α = a.

Lúc đó phương trình trở thành cot x = cot α.

⇒ Phương trình có một nghiệm x = α + k2π (k ∈ Z).

b) Giải phương trình a.sin x + b.cos x = c.

+ Nếu a = 0 hoặc b = 0 ⇒ Phương trình lượng giác cơ bản.

+ a 0 và b 0. Chia cả hai vế của phương trình cho


chúng tôi thu được:

Giải Toán 11: Câu 3 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ta giải phương trình trên dưới dạng phương trình lượng giác cơ bản.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 3 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 3 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 3 trang 178 SGK Đại số 11 -

Thẩm định cuối năm

Câu 3 trang 178 SGK Đại số 11

Nêu cách giải phương trình lượng giác cơ bản, cách giải phương trình asinx + bcosx = c.

Câu trả lời

a) Cách giải các phương trình lượng giác cơ bản:

+ Phương trình sin x = a.

Nếu | a | > 1 phương trình vô nghiệm.

Nếu | a | ≤ 1 ⇒ tìm một cung α sao cho sin α = a.


Lúc đó phương trình trở thành sin x = sin α

⇒ Phương trình có nghiệm:

+ Phương trình cos x = a.

Nếu | a | > 1 phương trình vô nghiệm.

Nếu | a | ≤ 1 ⇒ tìm một cung α sao cho cos α = a.

Lúc đó phương trình trở thành cos x = cos α.

⇒ Phương trình có một nghiệm là: x = ± α + k2π (k ∈ Z).

+ Phương trình tiếp tuyến x = a.

Tìm một cung α sao cho tan α = a.

Lúc đó phương trình trở thành tan x = tan α.

⇒ Phương trình có một nghiệm x = α + k2π (k ∈ Z).

+ Phương trình cot x = a

Tìm một cung α sao cho cot α = a.

Lúc đó phương trình trở thành cot x = cot α.

⇒ Phương trình có một nghiệm x = α + k2π (k ∈ Z).

b) Giải phương trình a.sin x + b.cos x = c.

+ Nếu a = 0 hoặc b = 0 ⇒ Phương trình lượng giác cơ bản.

+ a 0 và b 0. Chia cả hai vế của phương trình cho


chúng tôi thu được:

Giải Toán 11: Câu 3 trang 178 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ta giải phương trình trên dưới dạng phương trình lượng giác cơ bản.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Bài 30 trang 93 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Viết một bình luận