Câu hỏi 3 trang 158 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 3 trang 158 SGK Toán 11 Đại số 2

Có thể trả lời ngay được ko, nếu yêu cầu tính đạo hàm của hàm số f (x) = √x tại x = – 3; x = 4?

Câu trả lời

x = – 3

x = 4, đạo hàm của f (x) là:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 158 Toán 11 Đại số Bài 2

Video về: Câu hỏi 3 trang 158 Toán 11 Đại số Bài 2

Wiki về Câu hỏi 3 trang 158 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu hỏi 3 trang 158 Toán 11 Đại số Bài 2 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Câu 3 trang 158 SGK Toán 11 Đại số 2

Có thể trả lời ngay được ko, nếu yêu cầu tính đạo hàm của hàm số f (x) = √x tại x = - 3; x = 4?

Câu trả lời

x = - 3

x = 4, đạo hàm của f (x) là:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận