Câu hỏi 3 trang 135 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 29: Mômen lực. Điều kiện thăng bằng đối với vật cứng có trục quay cố định

Câu 3 (trang 135 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Điều kiện thăng bằng để vật có trục quay cố định là gì?

Câu trả lời:

Điều kiện thăng bằng đối với một vật có trục quay cố định là tổng mômen của các lực có xu thế làm cho vật quay theo một phương phải bằng tổng mômen của các lực có xu thế làm cho vật. quay theo hướng trái lại.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu hỏi 3 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu hỏi 3 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu hỏi 3 trang 135 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 29: Mômen lực. Điều kiện thăng bằng đối với vật cứng có trục quay cố định

Câu 3 (trang 135 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Điều kiện thăng bằng để vật có trục quay cố định là gì?

Câu trả lời:

Điều kiện thăng bằng đối với một vật có trục quay cố định là tổng mômen của các lực có xu thế làm cho vật quay theo một phương phải bằng tổng mômen của các lực có xu thế làm cho vật. quay theo hướng trái lại.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận