Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu 3 trang 127 SGK Toán 11 Đại số 2

Cho tác dụng có đồ thị như hình 52:


Quan sát biểu đồ và cho biết:

– Lúc biến x dần tới dương vô cùng thì f (x) dần tới trị giá nào.

– Lúc biến x dần tới âm vô cùng thì f (x) dần tới trị giá nào.

Câu trả lời


– Lúc biến x dần tới trị giá dương vô cùng thì f (x) dần tới trị giá dương vô cùng.

– Lúc biến x tiến tới âm vô cùng thì f (x) tiến dần tới âm vô cùng.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Video về: Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Wiki về Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu hỏi 3 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2 -

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu 3 trang 127 SGK Toán 11 Đại số 2

Cho tác dụng có đồ thị như hình 52:


Quan sát biểu đồ và cho biết:

- Lúc biến x dần tới dương vô cùng thì f (x) dần tới trị giá nào.

- Lúc biến x dần tới âm vô cùng thì f (x) dần tới trị giá nào.

Câu trả lời


- Lúc biến x dần tới trị giá dương vô cùng thì f (x) dần tới trị giá dương vô cùng.

- Lúc biến x tiến tới âm vô cùng thì f (x) tiến dần tới âm vô cùng.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận