Câu hỏi 3 trang 119 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Câu 3 trang 119 SGK Toán 12 Bài 3:

Nhắc lại khái niệm khối tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Câu trả lời:

– Khái niệm về mặt tròn xoay: Trong ko gian cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Δ và chứa đường thẳng L. Lúc quay mặt (P) quanh Δ một góc 360o thì đường thẳng L tạo nên một khối tròn xoay. Mặt tròn xoay đó nhận Δ làm trục, đường sinh L gọi là đường sinh.

– Khái niệm về khối quay: Khối quay là khối hình học được tạo thành lúc quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 119 Toán 12 Giải tích Bài 3

Video về: Câu hỏi 3 trang 119 Toán 12 Giải tích Bài 3

Wiki về Câu hỏi 3 trang 119 Toán 12 Giải tích Bài 3

Câu hỏi 3 trang 119 Toán 12 Giải tích Bài 3 -

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Câu 3 trang 119 SGK Toán 12 Bài 3:

Nhắc lại khái niệm khối tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Câu trả lời:

- Khái niệm về mặt tròn xoay: Trong ko gian cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Δ và chứa đường thẳng L. Lúc quay mặt (P) quanh Δ một góc 360o thì đường thẳng L tạo nên một khối tròn xoay. Mặt tròn xoay đó nhận Δ làm trục, đường sinh L gọi là đường sinh.

- Khái niệm về khối quay: Khối quay là khối hình học được tạo thành lúc quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận