Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Kết án hỏi 3 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trong một thí nghiệm được thiết lập như hình 22.9, lúc hình trụ quay nhanh, một hộp diêm có thể được đặt áp vào bên trong của bình.

Lực hướng tâm tác dụng lên hộp diêm là lực nào?

Vì sao bao diêm ko rơi?

Câu trả lời:Lúc trục quay, hộp diêm tham gia chuyển động tròn đều, nó được tác dụng bởi một lực quán tính F.qt giữ vật trên thành lồng nhưng lực ma sát Fmsn thăng bằng với trọng lực P để vật ko bị rơi

Véc tơ áp suất quán tính Fqt đồng thời cũng sinh ra véc tơ phản lực pháp tuyến N lực này vào vai trò là lực hướng tâm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Câu hỏi 3 trang 102 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Kết án hỏi 3 (trang 102 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Trong một thí nghiệm được thiết lập như hình 22.9, lúc hình trụ quay nhanh, một hộp diêm có thể được đặt áp vào bên trong của bình.

Lực hướng tâm tác dụng lên hộp diêm là lực nào?

Vì sao bao diêm ko rơi?

Câu trả lời:Lúc trục quay, hộp diêm tham gia chuyển động tròn đều, nó được tác dụng bởi một lực quán tính F.qt giữ vật trên thành lồng nhưng lực ma sát Fmsn thăng bằng với trọng lực P để vật ko bị rơi

Véc tơ áp suất quán tính Fqt đồng thời cũng sinh ra véc tơ phản lực pháp tuyến N lực này vào vai trò là lực hướng tâm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận