Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải câu 3 SGK Toán 12 trang 88:

Lập một bảng tương tự cho các bất đẳng thức logmộtxb, nhật kýmộtx ax ≤ b.

Câu trả lời:

khúc gỗmộtxb

a> 1

0

Cuộc thí nghiệm


xab

0 b

khúc gỗmộtx

a> 1

0

Cuộc thí nghiệm

0 b

x> ab

khúc gỗmộtxb

a> 1

0

Cuộc thí nghiệm

0 b

xab

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88

Video về: Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88

Wiki về Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88

Câu hỏi 3 Toán 12 Giải tích Bài 6 trang 88 -

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Giải câu 3 SGK Toán 12 trang 88:

Lập một bảng tương tự cho các bất đẳng thức logmộtxb, nhật kýmộtx ax ≤ b.

Câu trả lời:

khúc gỗmộtxb

a> 1

0

Cuộc thí nghiệm


xab

0 b

khúc gỗmộtx

a> 1

0

Cuộc thí nghiệm

0 b

x> ab

khúc gỗmộtxb

a> 1

0

Cuộc thí nghiệm

0 b

xab

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận