Câu hỏi 2 trang 81 Toán 12 Giải tích Bài 5

Bài 5: Phương trình mũ và lôgarit

Câu 2 trang 81 SGK Toán 12 Bài 5:

Giải phương trình . 52x + 5. 5x = 250 (1) bằng cách đặt ẩn phụ t = 5x.

Câu trả lời:

Đặt t = 5xchúng tôi có (1) ⇔


.t2 + 5t = 250 tấn2 + 25t – 1250 = 0

⇔ t = 25 hoặc t = -50 (loại)

5x ⇔ x = 2.

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 81 Toán 12 Giải tích Bài 5

Video về: Câu hỏi 2 trang 81 Toán 12 Giải tích Bài 5

Wiki về Câu hỏi 2 trang 81 Toán 12 Giải tích Bài 5

Câu hỏi 2 trang 81 Toán 12 Giải tích Bài 5 -

Bài 5: Phương trình mũ và lôgarit

Câu 2 trang 81 SGK Toán 12 Bài 5:

Giải phương trình . 52x + 5. 5x = 250 (1) bằng cách đặt ẩn phụ t = 5x.

Câu trả lời:

Đặt t = 5xchúng tôi có (1) ⇔


.t2 + 5t = 250 tấn2 + 25t - 1250 = 0

⇔ t = 25 hoặc t = -50 (loại)

5x ⇔ x = 2.

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận