Câu hỏi 2 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4

Bài 4: Hàm số lũy thừa. Hàm lôgarit

Câu 2 trang 71 SGK Toán 12 Bài 4

Hàm số nào sau đây là hàm số lũy thừa? Với bao nhiêu căn?

a) y = (√3)x;

b) y = 5x / 3;

c) y = x-4;

d) y = 4-x.

Câu trả lời:


Tri thức ứng dụng

Hàm y = ax (0.)

Các hàm số mũ là

y = (√3)x với cơ số 3,

y = 5x / 3 với số mũ là 51/3,

y = 4-x với cơ sở 4-Trước hết.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4

Video về: Câu hỏi 2 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4

Wiki về Câu hỏi 2 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4

Câu hỏi 2 trang 71 Toán 12 Giải tích Bài 4 -

Bài 4: Hàm số lũy thừa. Hàm lôgarit

Câu 2 trang 71 SGK Toán 12 Bài 4

Hàm số nào sau đây là hàm số lũy thừa? Với bao nhiêu căn?

a) y = (√3)x;

b) y = 5x / 3;

c) y = x-4;

d) y = 4-x.

Câu trả lời:


Tri thức ứng dụng

Hàm y = ax (0.)

Các hàm số mũ là

y = (√3)x với cơ số 3,

y = 5x / 3 với số mũ là 51/3,

y = 4-x với cơ sở 4-Trước hết.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận