Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Logarit

Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 Bài 3

a) Tính toán .

b) Có các số x, y nào sao cho 3x= 0, 2y= -3 hay ko?

Câu trả lời:

Hướng dẫn

– Tìm số thực x thỏa mãn


Tìm một số thực thỏa mãn 3x =Giải vở bài tập Toán 12: Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 lớp 3 |  Giải bài tập Toán 12


– Nhận xét trị giá của 3x và 0,2y đi tới kết luận.

một) Giải vở bài tập Toán 12: Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 lớp 3 |  Giải bài tập Toán 12 = -2,

Giải vở bài tập Toán 12: Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 lớp 3 |  Giải bài tập Toán 12

b) Ko có số x, y nào nên 3x= 0, 2y= -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Video về: Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Wiki về Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3

Câu hỏi 2 trang 62 Toán 12 Giải tích Bài 3 -

Bài 3: Logarit

Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 Bài 3

a) Tính toán .

b) Có các số x, y nào sao cho 3x= 0, 2y= -3 hay ko?

Câu trả lời:

Hướng dẫn

- Tìm số thực x thỏa mãn


Tìm một số thực thỏa mãn 3x =Giải vở bài tập Toán 12: Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 lớp 3 |  Giải bài tập Toán 12


- Nhận xét trị giá của 3x và 0,2y đi tới kết luận.

một) Giải vở bài tập Toán 12: Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 lớp 3 |  Giải bài tập Toán 12 = -2,

Giải vở bài tập Toán 12: Câu 2 trang 62 SGK Toán 12 lớp 3 |  Giải bài tập Toán 12

b) Ko có số x, y nào nên 3x= 0, 2y= -3 vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận