Câu hỏi 2 trang 50 Toán 12 Giải tích Bài 1

Bài 1: Cấp số nhân

Câu 2 trang 50 SGK Toán 12 Bài 1:

Dựa vào đồ thị của các hàm số y = x3 và y = x4 (H.26, H.27), biện luận theo b số nghiệm của phương trình x3 = b và x4 = b.

Câu trả lời:

Số nghiệm của phương trình x3 = b là số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = b và y = x3.

Dựa vào H26 ta có đồ thị của hàm số y = x3 xoành xoạch cắt đường thẳng y = b tại một điểm duy nhất với mọi b nên phương trình x3 = b luôn có một nghiệm duy nhất cho mọi b.

Số nghiệm của phương trình x4 = b (1) là số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = b và y = x4. Dựa trên Hình 27, chúng ta có:

+ Với b


+ Với b = 0, hai đồ thị của hàm số xúc tiếp nhau tại (0,0) nên phương trình (1) có nghiệm duy nhất x = 0.

+ Với b> 0, hai đồ thị hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt nên phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 50 Toán 12 Giải tích Bài 1

Video về: Câu hỏi 2 trang 50 Toán 12 Giải tích Bài 1

Wiki về Câu hỏi 2 trang 50 Toán 12 Giải tích Bài 1

Câu hỏi 2 trang 50 Toán 12 Giải tích Bài 1 -

Bài 1: Cấp số nhân

Câu 2 trang 50 SGK Toán 12 Bài 1:

Dựa vào đồ thị của các hàm số y = x3 và y = x4 (H.26, H.27), biện luận theo b số nghiệm của phương trình x3 = b và x4 = b.

Câu trả lời:

Số nghiệm của phương trình x3 = b là số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = b và y = x3.

Dựa vào H26 ta có đồ thị của hàm số y = x3 xoành xoạch cắt đường thẳng y = b tại một điểm duy nhất với mọi b nên phương trình x3 = b luôn có một nghiệm duy nhất cho mọi b.

Số nghiệm của phương trình x4 = b (1) là số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = b và y = x4. Dựa trên Hình 27, chúng ta có:

+ Với b


+ Với b = 0, hai đồ thị của hàm số xúc tiếp nhau tại (0,0) nên phương trình (1) có nghiệm duy nhất x = 0.

+ Với b> 0, hai đồ thị hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt nên phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận