Câu hỏi 2 trang 45 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Quy tắc đếm

Câu 2 trang 45 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Từ thị thành A tới thị thành B có ba tuyến đường, từ B tới C có bốn tuyến đường (h.25). Có bao nhiêu cách đi từ A tới C qua B?

Câu trả lời

Có 3,4 = 12 cách đi từ A tới C, qua B

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 45 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 2 trang 45 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 2 trang 45 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 2 trang 45 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Quy tắc đếm

Câu 2 trang 45 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Từ thị thành A tới thị thành B có ba tuyến đường, từ B tới C có bốn tuyến đường (h.25). Có bao nhiêu cách đi từ A tới C qua B?

Câu trả lời

Có 3,4 = 12 cách đi từ A tới C, qua B

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận