Câu hỏi 2 trang 178 SGK Đại số 11

Thẩm định cuối năm

Câu 2 trang 178 SGK Đại số 11

Cho chu kỳ của mỗi hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.

Câu trả lời

một. Các hàm số y = sinx và y = cosx là các hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π.

b. Các hàm số y = tanx và y = cotx là các hàm số tuần hoàn với chu kỳ π.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 2 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 2 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 2 trang 178 SGK Đại số 11 -

Thẩm định cuối năm

Câu 2 trang 178 SGK Đại số 11

Cho chu kỳ của mỗi hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.

Câu trả lời

một. Các hàm số y = sinx và y = cosx là các hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π.

b. Các hàm số y = tanx và y = cotx là các hàm số tuần hoàn với chu kỳ π.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận