Câu hỏi 2 trang 165 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Câu 2 trang 165 SGK Toán 11 Đại số 3

Tính đạo hàm của hàm số

Câu trả lời

y ‘= (sin (π / 2 – x))’

Đặt u = / 2 – x thì u ‘= -1

y ‘= u’ cosu = -1 cos (π / 2 – x) = -sinx

Do cos (π / 2 – x) = sinx


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 165 Toán 11 Đại số Bài 3

Video về: Câu hỏi 2 trang 165 Toán 11 Đại số Bài 3

Wiki về Câu hỏi 2 trang 165 Toán 11 Đại số Bài 3

Câu hỏi 2 trang 165 Toán 11 Đại số Bài 3 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Câu 2 trang 165 SGK Toán 11 Đại số 3

Tính đạo hàm của hàm số

Câu trả lời

y '= (sin (π / 2 - x))'

Đặt u = / 2 - x thì u '= -1

y '= u' cosu = -1 cos (π / 2 - x) = -sinx

Do cos (π / 2 - x) = sinx


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận