Câu hỏi 2 trang 149 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 2 trang 149 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Cho hàm số y = x2. Hãy tính y ‘(xo) theo khái niệm.

Câu trả lời

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 149 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 2 trang 149 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 2 trang 149 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 2 trang 149 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 2 trang 149 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Cho hàm số y = x2. Hãy tính y '(xo) theo khái niệm.

Câu trả lời

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận