Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 2 trang 138 SGK Toán 11 Đại số 3

Trong biểu thức h (x) đã cho ở ví dụ 2, cần thay số nào để hàm liên tục mới trên tập các số thực R?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Để một hàm liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hoặc

Để một hàm liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hoặc


⇔ h (1) = 2.

Cần thay số 5 bằng số 2 để được hàm mới liên tục trên tập các số thực R


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Video về: Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Wiki về Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3

Câu hỏi 2 trang 138 Toán 11 Đại số Bài 3 -

Bài 3: Hàm liên tục

Câu 2 trang 138 SGK Toán 11 Đại số 3

Trong biểu thức h (x) đã cho ở ví dụ 2, cần thay số nào để hàm liên tục mới trên tập các số thực R?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Để một hàm liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hoặc

Để một hàm liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x = 1 hoặc


⇔ h (1) = 2.

Cần thay số 5 bằng số 2 để được hàm mới liên tục trên tập các số thực R


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận