Câu hỏi 2 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu 2 trang 127 SGK Toán 11 Đại số 2

Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f (x) ở Ví dụ 4, cần thay số nào để hàm số có giới hạn là -2 lúc x → 1?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Để hàm số có giới hạn −2 tại x = 1 thì

Để hàm số có giới hạn −2 tại x = 1 thì


hoặc 5.1 + c = −2 c = −7

Vậy ta cần thay 2 bằng −7 để hàm số có giới hạn là −2 tại x = 1.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Video về: Câu hỏi 2 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Wiki về Câu hỏi 2 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2

Câu hỏi 2 trang 127 Toán 11 Đại số Bài 2 -

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Câu 2 trang 127 SGK Toán 11 Đại số 2

Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f (x) ở Ví dụ 4, cần thay số nào để hàm số có giới hạn là -2 lúc x → 1?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Để hàm số có giới hạn −2 tại x = 1 thì

Để hàm số có giới hạn −2 tại x = 1 thì


hoặc 5.1 + c = −2 c = −7

Vậy ta cần thay 2 bằng −7 để hàm số có giới hạn là −2 tại x = 1.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận