Câu hỏi 2 trang 117 Toán 12 Giải tích Bài 3

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Câu 2 trang 117 SGK Toán 12 Bài 3:

Nhắc lại một lần nữa công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h.

Câu trả lời:

Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h là: V = Bh

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 117 Toán 12 Giải tích Bài 3

Video về: Câu hỏi 2 trang 117 Toán 12 Giải tích Bài 3

Wiki về Câu hỏi 2 trang 117 Toán 12 Giải tích Bài 3

Câu hỏi 2 trang 117 Toán 12 Giải tích Bài 3 -

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Câu 2 trang 117 SGK Toán 12 Bài 3:

Nhắc lại một lần nữa công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h.

Câu trả lời:

Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h là: V = Bh

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận