Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Câu 2 trang 117 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Có một số tờ giấy chồng lên nhau, mỗi tờ có độ dày 0,1 mm. Chúng tôi chồng một tờ lên trên một tờ khác (h.48). Giả sử rằng việc gấp tương tự có thể được thực hiện vô hạn.

Gọi cho bạnTrước tiên là độ dày của một tờ giấy, u2 là độ dày của một chồng hai tờ, u3 là độ dày của một chồng ba tờ,…, uN là bề dày của một xấp gồm n tấm. Tiếp tục tương tự, t thu được một chuỗi vô hạn (uN).

Bảng sau đây cho thấy độ dày (tính bằng mm) của một số chồng giấy.


a) Quan sát bảng trên và nhận xét trị giá của uN lúc n tăng tới vô cùng.


b) Làm thế nào để chúng ta có được những tập giấy có độ dày lớn hơn khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng? (Cho biết khoảng cách này tại một thời khắc nhất mực là 384000 km hay 384.109mm)

Câu trả lời

a) Trị giá của uN rất lớn lúc n tăng tới vô cùng

b) Cần n> 384.10mười tờ giấy để đạt được những chồng giấy dày hơn khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 2 trang 117 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Câu 2 trang 117 SGK Toán 11 Đại số Tập 1

Có một số tờ giấy chồng lên nhau, mỗi tờ có độ dày 0,1 mm. Chúng tôi chồng một tờ lên trên một tờ khác (h.48). Giả sử rằng việc gấp tương tự có thể được thực hiện vô hạn.

Gọi cho bạnTrước tiên là độ dày của một tờ giấy, u2 là độ dày của một chồng hai tờ, u3 là độ dày của một chồng ba tờ,…, uN là bề dày của một xấp gồm n tấm. Tiếp tục tương tự, t thu được một chuỗi vô hạn (uN).

Bảng sau đây cho thấy độ dày (tính bằng mm) của một số chồng giấy.


a) Quan sát bảng trên và nhận xét trị giá của uN lúc n tăng tới vô cùng.


b) Làm thế nào để chúng ta có được những tập giấy có độ dày lớn hơn khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng? (Cho biết khoảng cách này tại một thời khắc nhất mực là 384000 km hay 384.109mm)

Câu trả lời

a) Trị giá của uN rất lớn lúc n tăng tới vô cùng

b) Cần n> 384.10mười tờ giấy để đạt được những chồng giấy dày hơn khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận