Câu hỏi 2 trang 104 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Tích phân

Câu 2 trang 104 SGK Toán 12 Bài 2:

Gọi f (x) là hàm số liên tục trên khoảng [a; b], F (x) và G (x) là hai nguyên hàm của f (x). Chứng minh rằng F (b) – F (a) = G (b) – G (a), (tức là hiệu F (b) – F (a) ko phụ thuộc vào cách chọn nguyên hàm).

Câu trả lời:

– Vì F (x) và G (x) đều là nguyên hàm của f (x) nên tồn tại hằng số C sao cho: F (x) = G (x) + C

– Lúc đó F (b) – F (a) = G (b) + C – G (a) – C = G (b) – G (a).

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 104 Toán 12 Giải tích Bài 2

Video về: Câu hỏi 2 trang 104 Toán 12 Giải tích Bài 2

Wiki về Câu hỏi 2 trang 104 Toán 12 Giải tích Bài 2

Câu hỏi 2 trang 104 Toán 12 Giải tích Bài 2 -

Bài 2: Tích phân

Câu 2 trang 104 SGK Toán 12 Bài 2:

Gọi f (x) là hàm số liên tục trên khoảng [a; b], F (x) và G (x) là hai nguyên hàm của f (x). Chứng minh rằng F (b) - F (a) = G (b) - G (a), (tức là hiệu F (b) - F (a) ko phụ thuộc vào cách chọn nguyên hàm).

Câu trả lời:

- Vì F (x) và G (x) đều là nguyên hàm của f (x) nên tồn tại hằng số C sao cho: F (x) = G (x) + C

- Lúc đó F (b) - F (a) = G (b) + C - G (a) - C = G (b) - G (a).

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận